فاقد تصویر شاخص

رسالۀ اثبات العقل المجرد منتشر شد

رسالۀ اثبات العقل المجرد تألیف خواجه نصیرالدین طوسی و شروح آن با مقدمۀ احد فرامرز قراملکی با تصحیح و تحقیق طیبه عارف‌نیا از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد
سه‌شنبه 27 اسفند 1392
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612