انوار-الالهیه ۲

«الانوار الالهیه» اثر شمس‌الدین سمرقندی

کتاب «الانوار الالهیه» اثر شمس‌الدین سمرقندی، با تصحیح غلامرضا دادخواه، از سوی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران، چاپ و منتشر شده است.
شنبه 4 شهریور 1402
فاقد تصویر شاخص

انتشار تصحیح علم ‌الآفاق و الاَنفس

کتاب علم ‌الآفاق و الاَنفس تألیف شمس‌الدین محمدبن اشرف حسینی سمرقندی با پیشگفتار و تصحیح غلامرضا دادخواه از سوی نشر مزدا منتشر شد
چهارشنبه 27 فروردین 1393
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612