۱۸-۵۵-۱۶

کنکاشی در شعر ضدّ اجتماعی که با ارزش های رایج جامعه انطباق ندارد

تاریخ مطول شعر فارسی، همان گونه که سرشار از «شعرهای اجتماعی» منطبق بر ارزش های جمعی است، مشحون از انواع «شعرهای ضد اجتماعی» نیز هست.
سه‌شنبه 6 تیر 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612