۶۶

داستان‌ها و پیام‌ها در مثنوی

قصه، حکایت و داستان اگرچه در آثار نخستین پدیدآورندگان شعر تعلیمی صوفیانه چون سنایی و عطار صرفاً برای تأکید سخنان آنان در پرداختن به مقوله‌های گوناگون بود، اما رفته‌رفته کار بدان جا کشید که قصه‌ها تبدیل شدند به مدخل و دریچه‌ای برای ورود به مباحث گوناگون تصوف، چنانکه در مثنوی مولانا جلال‌الدین به خوبی مشهود است
شنبه 4 آبان 1392
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612