۰۰۰۰

گزارش نشست 115: شعبده‌بازی در متون کهن ایرانی

یکصد و پانزدهمین نشست از سلسله نشست‌های علمی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به موضوع «شعبده‌بازی در متون کهن ایرانی» اختصاص داشت.
سه‌شنبه 8 بهمن 1398
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612