۹۸۸۷۷۶۶۵۵-۲

شریعت، سلطنت و طریقت در دوره قاجار

انتشارات زحل کتاب «شریعت، سلطنت و طریقت در دوره قاجار» نوشته سمیه ارغیانی را به چاپ رساند.
یکشنبه 11 تیر 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612