ابن خلدون

اندرزنامه‌ها، شریعت‌نامه‌ها و روش ابن خلدون

یکی از مشهورترین تقسیم‌بندی‌ها متون سیاسی در تاریخ تمدن اسلامی را به سه دسته متون فلسفه سیاسی، شریعت‌نامه‌ها و اندرزنامه‌ها تقسیم می‌کند.
چهارشنبه 9 خرداد 1403
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612