۸۸

پژوهش‌های نوین جنگ‌های صلیبی در ۷ جلد

جنگ‌های صلیبی در طول حدود دویست سال از ۱۰۹۵ م ـ ۱۲۹۱ م طی هشت مرحله توسط مسیحیان علیه دنیای مسلمانان راه افتاد
یکشنبه 17 آذر 1392
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612