1356355-2

ترجمه و متن شرح الاربعین حدیثا: شرح چهل حدیث

کتاب «ترجمه و متن شرح الاربعین حدیثا: شرح چهل حدیث»، نوشتۀ شیخ کبیر صدرالدین قونوی؛ با تصحیح، ترجمه و شرح سینا رستم‌زاده، توسط نشر مولی، منتشر شد.
شنبه 9 تیر 1403
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612