۳۴۱۷۹۴-۲

درسگفتار «شرح رساله تدبیر الاکسیر الاعظم»

درسگفتار «شرح رساله تدبیر الاکسیر الاعظم» جابرابن حیان توسط مرکز تحقیقات علوم و فنون حکمت‌بنیان برگزار می‌شود.
دوشنبه 19 تیر 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612