شب کبوتر در تاریخ، فرهنگ و ادبیات فارسی

شب کبوتر در تاریخ، فرهنگ و ادبیات فارسی

ششصد و شصت و چهارمین شب از شب‌های بخارا به «شب کبوتر در تاریخ، فرهنگ و ادبیات فارسی» اختصاص یافته است.
دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612