۶۲۹۹۳۴۹۳

بزرگداشت «سعدی» در خانه هنرمندان

بزرگداشت «سعدی شیرازی» در خانه هنرمندان برگزار می‌شود.
چهارشنبه 29 فروردین 1403
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612