800-2680

کارگاه آموزشی «خان هفتم» ویژه کودکان و نوجوانان

در قالب «مدرسه تابستانی ملک برای کودکان و نوجوانان»، کارگاه «بازآفرینی شخصیت‌های داستان نبرد رستم با دیو سپید» ویژه کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.
شنبه 9 تیر 1403
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612