1355228

شاهنامه‌خوانی با کودکان در «سرو سخن»

ویژه‌برنامه «سرو سخن» جلسه شاهنامه‌خوانی ویژه کودکان در کتابخانه گلبرگ است و تلاش دارد آن‌ها را با متون کهن ادب پارسی آشنا کند.
شنبه 26 خرداد 1403
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612