فاقد تصویر شاخص

تاریخ چوگان در ایران و سرزمین‌های عربی

چوگان این زیباترین نماد ورزش‌های رزمی، بی‌گمان یکی از مهم‌ترین مواد آموزشی بزرگزادگان در سراسر تاریخ ایران بوده است
شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۳
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612