1354428

اهدای قرآن خاندانی دوره تیموری به کتابخانه مرکزی رضوی

قرآن خاندانی متعلق به دوره تیموری با ۸۶۰ سال قدمت به مرکز نسخ خطی کتابخانه مرکزی رضوی اهدا شد.
دوشنبه 21 خرداد 1403
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612