1355365-2

انتشار «حافظ من»

جلد اول و دوم کتاب «حافظ من» نوشته سیدمرتضی هاشمی منتشر شد.
چهارشنبه 30 خرداد 1403
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612