۲۷۷۸۰۲-۲

البلغه فی الحکمه

«البلغه فی الحکمه» نوشتۀ قطب‌الدین ابوالفضائل عبدالقادر بن حمزه بن یاقوت الاهری با تصحیح سیدمحمد یوسف ثانی، از سوی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران چاپ و منتشر شد.
سه‌شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۲
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612