۸۷

مقاله سنت تصحیح و تصحیح سنتی «سماع»، «مقابله»، «جمع و تصحیح»

برای آشنایی با سابقه تصحیح در متون اسلامی، شناختنِ شیوه‌ های انتقال دانش در آن روزگاران ضروری است و لذا پرداختن به این موضوع می‌تواند سودمند باشد
دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۲
sonat-m

سنت تصحیح و تصحیح سنتی

برای آشنایی با سابقۀ تصحیح در متون اسلامی، شناختنِ شیوه‌های انتقال دانش در آن روزگاران ضروری است و لذا پرداختن به این موضوع می‌تواند سودمند باشد
شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۲
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612