1353517

عصاره‌ای از کتاب کمال‌ الدین‌ و ‌تمام ‌النعمه

کتاب «عصاره‌ای از کتاب کمال الدین و تمام النعمه»، اثر شیخ صدوق، با ترجمه سعید نصرتی و عباس اعتمادیان منتشر شد.
شنبه 12 خرداد 1403
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612