سعید رفیعی خضری

فارسی بین، تا ببینی نقش‌های رنگ رنگ

این هوّیت ملّی بوده که ایران را در برابر حوادث زنده و پابرجا نگه داشته است. این هویّت در بستر زبان فارسی است که رنگ می‌گیرد و می‌بالد.
شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
farhangzabani

فرهنگ اصطلاحات زبانی در ادبیات داستانی و نمایشی

فرهنگ اصطلاحات زبانی، در ادبیات داستانی و نمایشی، جلد اول (۱۲۵۰-۱۳۰۰ ش)، در چارچوب مجموعۀ ادب معاصر فارسی، به قلم دکتر سعید رفیعی خضری در نشر آثار به چاپ رسیده است
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612