منصوره اتحادیه ۶

بزرگداشت منصوره اتحادیه (نظام مافی) برگزار می‌شود

نشست «فضا و حافظه جمعی (مطالعه موردی: خانه اتحادیه» همراه بزرگداشت منصوره اتحادیه (نظام مافی) برگزار می‌شود. این مراسم روز پنجشنبه ۱۱ اسفندماه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در سالن ...
سه‌شنبه 9 اسفند 1401
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612