4762249

تأثیرپذیری فراوان سعدی از شاهنامه فردوسی

قدمعلی سرامی در نشست سعدی‌خوانی گفت: سعدی بیش از چند هزار بار از شاهنامه فردوسی متأثر شده است.
سه‌شنبه 14 آذر 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612