دکتر صادقی ۴

جهان شعری سعدی و حافظ

دکتر علی اشرف صادقی در گفت‌وگویی به برخی پرسش‌ها دربارۀ جهان شعری حافظ و سعدی پاسخ گفته و دیدگاه خود را نسبت به این دو استاد ادب فارسی بیان کرده است.
دوشنبه 11 اردیبهشت 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612