۲۴۷۴۷

علاقه پاکستانی‌ها به سعدی

دیپلمات پاکستانی و رئیس موسسه فرهنگی اکو با اشاره به شهرت سعدی در پاکستان، می‌گوید: پاکستانی‌ها حتی با گویش اردو نیز اشعار و عباراتی از سعدی را می‌خوانند بدون آنکه حتی معنای آن را دریابند.
چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612