۶۵۷۴۷

سعدی در هندوستان

نشست «سعدی در هندوستان» به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در مرکز فرهنگی سفارت هند در ایران برگزار شد.
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612