۶۳۰۰۱۰۳۲

کارِ کارستان سعدی

قدمعلی سَرّامی، در درس‌گفتارهای سعدی‌خوانی ادراک سعدی از مناسبات لفظ و معنی، یعنی رفتن سعدی از لفظ به معنی و از معنی به لفظ را کاری کارستان دانست که فقط سعدی از عهده آن برآمده است.
دوشنبه 3 اردیبهشت 1403
قدمعلی سرامی

عبادت بجز خدمت خلق نیست، از اساسی‌ترین آورده‌های سعدی

قدمعلی سرامی، شاعر و پژوهشگر ادبی گفت: مخاطب سعدی، هم در گلستان و هم در بوستان، حاکمیت است اما طوری حرف زده که جز حاکمان خودش، بشریت را مخاطب قرار داده است.
سه‌شنبه 8 اسفند 1402
قدمعلی سرامی

سعدی، انسان‌شناسی بی‌مانند

قدمعلی سَرّامی در نخستین جلسه از سلسله جلسات «سعدی‌خوانی» به نامگذاری کودکان در فرانسه با نام سعدی اشاره و اظهار کرد: هنوز در کشوری مانند فرانسه برخی از افراد نام فرزندان خود را سعدی می‌گذارند.
دوشنبه 15 آبان 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612