-۵۸۶۸۶۸۳۴۴۱۵۹۰۰۹۲۰۵۹_۱۲۰-۲

«سعادت در اندیشۀ اسماعیلیۀ متقدم» منتشر شد

کتاب «سعادت در اندیشهٔ اسماعیلیهٔ متقدم (نسبت تأثیر نظر و عمل در سعادت انسان از نگاه ابوحاتم رازی، ابویعقوب سجستانی و ناصر خسرو)» با نگارش عباس‌علی منصوری منتشر شد.
یکشنبه 9 اردیبهشت 1403
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612