فاقد تصویر شاخص

سرگذشت شعر از نگاه دکتر عبدالحسین زرین‌کوب

کتاب نقد زرین (شعر و شاعران در آثار عبدالحسین زرین کوب) به کوشش نرجس افشاری از سوی نشر سخن منتشر شد
دوشنبه 26 خرداد 1393
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612