فاقد تصویر شاخص

سرگذشت باقرخان سعدالسلطنه حاکم قزوین در عصر ناصری

کتاب باقرخان سعدالسلطنه حاکم قزوین در عصر ناصری تألیف مهدی نورمحمدی توسط انتشارات سخن منتشر شد
پنج‌شنبه 20 شهریور 1393
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612