فاقد تصویر شاخص

سرچشمهٔ ایرانی یک مصراع عربی در اشعار حافظ

آنچه در ادامه می‌خوانید نوشتاری از دکتر وحید سبزیان‌پور است که در شماره 58 و 59 دوماهنامۀ تخصصی گزارش میراث منتشر شده است
یکشنبه 4 آبان 1393
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612