اسماعیل آذر ۳

نگاه پژوهشگران آلمانی به شاهنامه

مترجمان، شاعران و نویسندگان آلمانی در میان اروپاییان، پیشگام در ترجمه و تاثیرپذیری از شاهکارهای ادبی فارسی به‌ویژه شاهنامه بوده‌اند.
سه‌شنبه 18 بهمن 1401
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612