۷۵۶

سلوک رواقیِ شمس تبریزی و سهراب سپهری

به رغم اینکه شمس، سالک سنتی بود و سهراب سالک مدرن؛ می‌توان به تماشای اندیشه‌های رواقی این دو سالک بزرگِ ایرانی نشست و در هوایشان دم زد.
یکشنبه 14 اسفند 1401
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612