00:00:00
چهارشنبه ۲ام فروردین ۱۴۰۲
jong-l

قصیده اجِ احمد بن منوچهر شصت کله در جنگ ملاصدرا

آنچه در ادامه می آید مقاله ای است از مهرداد چترایی که با عنوان «قصیدۀ تتماجِ احمد بن منوچهر شصت کله در جُنگ ملاصدرا» در شماره ۴۹ دوماهنامه تخصصی گزارش میراث به چاپ رسیده است.
شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۱
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612