۱۶۷۰۷۴۲۲۶۶-۳

اسنادی از آغازین کتاب‌های درسی تحصیلات عالی در ایران

میراث مکتوب- نمایشگاه مجازی «اسنادی از آغازین کتاب‌های درسی تحصیلات عالی در ایران: کتاب‌های درسی دارالفنون در گنجینه کتابخانه و موزه ملی ملک» با همکاری بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران و ...
دوشنبه 5 دی 1401
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612