۶۷۵۴۶

سرشماری جمعیت در دوره قاجاریه

نشست تخصصی «سرشماری جمعیت در دوره قاجاریه»، با معرفی کتابِ «جغرافیا و عدد نفوس اهالی مملکت کرمان» به تصحیح امین محمدی در ساختمان آرشیو ملی ایران برگزار شد.
سه‌شنبه 23 خرداد 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612