سعدی ۳

ابداع و اعتدال در شعر سعدی

باید سعدی را متجددی دانست که با حفظ اعتدال بیشتر در زمینه معنی و گاهی البته فرم دست به نوآوری‌هایی زده است.
سه‌شنبه 6 تیر 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612