ebtehaj

سایه، به حقّ پرچمدار غزل حافظانه در ادب نوین فارسی است

این که بگوییم سایه در سال ۱۳۰۶ / ۱۹۲۸ بدنیا آمد، در چه مدرسه یی درس خواند و با چه کسانی محشور بود فایدۀ چندانی ندارد زیرا این نوع مطالب را درهر منبع دم دستی میتوان یافت. به جای این حرفها میخواهم بعد از بیان مقدماتی که برای فهم درست مطلب مهم است، نکته یی را در مورد مقام سایه در کلّ ادب فارسی یاد آور شوم.
سه‌شنبه 21 آذر 1391
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612