ملک الشعرای بهار

ماجرای سانسور شعرهای ملک الشعرای بهار

«یادگار بهار: خاطرات و یادداشت‌های چهرزاد بهار» منتشر شده که از جمله شامل سرگذشت دیوان ملک‌الشعرای بهار از زبان دخترش است.
شنبه 20 خرداد 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612