نشریه پرسیکا ۲

بررسی نسخه‌های فلسفی کتابخانه‌های ایران در جدیدترین شماره سالنامۀ پرسیکا

میراث مکتوب- بیست و هفتمین شماره از سالنامه جامعه هلندی ـ ایرانی پرسیکا با سردبیری دکتر علی اصغر سیدغراب منتشر شد. انتشارات پیترز(peeters)  این شماره از سالنامه را با هفت ...
شنبه 10 دی 1401
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612