فاقد تصویر شاخص

رونمایی از «نقشه‌های ثبت شده تاریخی ایران در برنامه حافظه جهانی یونسکو»

مراسم رونمایی از «نقشه‌های ثبت شدۀ تاریخی ایران در برنامۀ حافظۀ جهانی یونسکو» ۶ اردیبهشت به کوشش ادارۀ اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه برگزار می‌شود
چهارشنبه 3 اردیبهشت 1393
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612