فاقد تصویر شاخص

زیدیان طبرستانی و روایت نهج البلاغه: شواهدی نسخه‌شناسانه

دانش ما دربارۀ جوامع زیدی که برای چندین قرن در نواحی خزری ایران حضور پررنگی داشته‌اند، اکنون به لطف مطالب و نسخه‌های خطی که در پژوهش‌های دو دهۀ اخیر به دست آمده در حال فزونی است
چهارشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۳
kateban2-m-1-18

متنی تازه‌یاب درباره تاریخ فاطمیان از نویسنده‌ای اسماعیلی مذهب

تاریخ فاطمیان مصر گرچه به ویژه در مورد دوران آغازین آن مستند به منابعی تدوین شده از سوی خود اسماعیلیان و از آن جمله چند متن تاریخ‌نگاری رسمی آنان است
یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
noskhe-m-4

العلماء الرساتقه: تاملی در تصحیح یک عبارت

از جمله متن‌هایی که مادلونگ بخشی از آن را منتشر کرده، بخشی از کتاب الرساله العالمه بالأدله الحاکمه للإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزه (متوفی ۶۱۴) است
یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۲
۷۵

اثبات درجات فضیلت

اندیشه امامت در نگاه شیعیان بنیادی ترین مسألۀ کلامی – اعتقادی است که از همان آغاز، مذاهب رسمی تسنن در جامعۀ پهناور مسلمانان را به کلنجار شدن و پاسخگویی وا داشت.
شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۲
۶۲

انتشار نسخه برگردان کتاب التفصیل لجُمَل التحصیل

نسخه‌برگردان کتاب التفصیل لجمل التحصیل (شرح کتاب التحصیل لمولفه حسن بن محمد الرصاص) تألیف سلیمان بن عبدالله الخُراشی با مقدمه و فهرست حسن انصاری و یان تیله از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب با همکاری مؤسسۀ مطالعات اسلامی دانشگاه آزاد برلین منتشر شد
چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۲
atlastarikhi

اطلس تاریخی ایران، از ظهور اسلام تا دوران سلجوقی

اطلس تاریخی ایران، از ظهور اسلام تا دوران سلجوقی چنان که از نام کتاب پیداست، روایتی است نقشه‌‌پردازانه از تاریخ ایران
دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۲
۱۵

یک ردیه کهنسال زیدی از نیشابور سده پنجم بر کتاب المقنع شریف مرتضی درباره مسئله غیبت امام (۲)

پیشتر در همین مجموعه «بررسیهای تاریخی» از نسخه خطی یک ردیه کهنسال زیدی از نیشابور سده پنجم سخن گفتیم. اینک تفصیلات بیشتری را در رابطه با این کتاب ارائه می دهیم. در واقع این متن ردیه ای است بر کتاب مهم المقنع تألیف شریف مرتضی در موضوع غیبت امام غائب.
یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612