۶۲۴۷۹۷۷۸-۳

شیرین؛ اسطورۀ عشق

کتاب «شیرین، ملکۀ مسیحی، اسطورۀ عشق: زنی از اواخر عهد باستان، واقعیت تاریخی و تأثیر ادبی» نوشتۀ ویلهلم باوم، با ترجمه مهناز بابایی از سوی انتشارات مروارید چاپ و منتشر شد.
سه‌شنبه 25 بهمن 1401
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612