یوسف ثانی

ابن سینا؛ نخستین دائره المعارف‌نویس

سید محمود یوسف ثانی: ابن‌سینا اولین کسی است که علوم را به صورت دایره المعارفی عرضه کرده است.
سه‌شنبه 31 مرداد 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612