۱۰-۶۲۵۹۹۸۵۴

این در به تاریخی کهن باز می‌شود

در استان مرکزی بخشی از کتابخانه عمومی استاد ابراهیم دهگان به کتاب‌های خطی و نسخ قدیمی اختصاص یافته که به لحاظ تاریخی و قدمت، ارزش بی نظیری دارند.
سه‌شنبه 19 اردیبهشت 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612