فاقد تصویر شاخص

رمان ایران در پرتو نظریه و نقد ادبی

دکتر حسین پاینده در تازه‌ترین کتاب خود با عنوان گشودن رمان، رمان ایران را در پرتو نظریه و نقد ادبی بررسی کرده است
یکشنبه 17 فروردین 1393
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612