1336474

آیین رونمایی از کتاب‌های «لیلی و مجنون» برگزار شد

نشست بین‌المللی «نظم دل با نظامی» ، با معرفی و رونمایی از دو نظیره «لیلی و مجنون» حکیم نظامی برگزار شد.
یکشنبه 27 اسفند 1402
keramat-yonese-m-10

ناراستی علمی و حقوق مخاطب

عنوان، چکیده، کلیدواژه و دیگر نماهایِ متن مقاله/کتاب یا سخنرانی، به مخاطب کمک می‌کند تا دربارۀ خواندن یا نخواندن و خریدن یا نخریدن کتاب یا مقاله (و نیز گوش سپردن یا نسپردن به سخنرانی) تصمیم بگیرد
یکشنبه 5 مرداد 1393
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612