۵۶۷۵۴۷۵

ترجمه فارسی دیوان امام حسن (ع) منتشر شد

«دیوان امام حسن بن علی‌ (ع)» با گردآوری و تدوین ابوالحسن علی‌بن‌محمدبن‌عبدالله مدائنی و تحقیق، شرح و استدراک شیخ قیس بهجت العطار به‌تازگی با ترجمه حبیب راثی تهرانی منتشر شده است.
یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612