۳۱

الحشائش، تأثیرگذارترین کتاب داروشناسی دوره اسلامی

الحشائش، یکی از نام‌هایی است که حکما و مترجمان دورۀ اسلامی به ترجمۀ عربی کتاب تألیفی پدانیوس دیوسکوریدس ، دربارۀ خوراکیهای درمانی و به ویژه داروهای سادۀ جانوری، کانی و عمدتا گیاهی، داده اند.
دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۲
hesabi-m

زندگی‌نامه علمی دکتر محمود حسابی

دو تصویر متفاوت و گاهی متضاد از استاد محمود حسابی در اذهان بسیاری از افراد جامعهٔ ما نقش بسته که هر دو نادرست است.
شنبه ۸ تیر ۱۳۹۲
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612