۸۴

منزلگاه‌های اشکانی

این کتاب یکی از کمیاب‌ترین گزارش‌های کتبی راجع به راه‌های تجاری زمینی در دوره اشکانی با روم است
چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۲
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612